Skolan för Datavetenskap och kommunikation söker en doktorand i Medieteknik inom området sociala medier.